Kategori: B

  • B

    Baklengs induksjon Løsningsprosedyre for dynamiske spill (spill med sekvensielle trekk). Balanse Viser bedriftens økonomiske stilling. En oppstilling av bedriftens eiendeler, gjeld og egenkapital. Balansert budsjett Et budsjett hvor statens totale inntekter akkurat dekker statens totale utgifter i løpet av samme finansår. Balansert budsjettendring En budsjettendring der økte utgifter over statsbudsjettet finansieres ved tilsvarende økte inntekter.…