Oekonomi.no


Lenke til Oekonomi.no

Oekonomi.no er vår hovedside kommentarer om alt fra pengepolitikk og mikroøkonomi til skatt og avgifter. I tillegg har vi lagt ut en rekke sitater fra og om økonomi og økonomivitser.

Nettstedet er tenkt å være et ikke-kommersielt, ikke-politisk nettsted for økonomiske kommentarer og debatt. Vi håper å kunne bruke økonomisk teori for å belyse spørsmål av samfunnsinteresse.