Om Økonomisk ordliste


Denne ordboken er lagt ut med tanke på å forklare ord og uttrykk innen økonomi, makroøkonomi, mikroøkonomi, finans, regnskap, revisjon osv.

Vi takker professor Anders Dedekam jr. for at vi fikk lov til å bygge på hans ordbok i samfunnsøkonomi.

Gå også inn på vår hovedside www.oekonomi.no

Ved spørsmål, innspill eller kommentarer ta kontakt på are@oekonomi.no.