Archive for the ‘Y’ Category

Y

mandag, mars 3rd, 2008

Yield

Engelsk uttrykk for avkastning.

Yrkesbefolkning

Den delen av befolkningen som har et inntektsgivende hovedyrke utenfor hjemmet.

Yrkeshemmet

Person som på grunn av funksjonshemninger av fysisk, psykisk eller sosial art har problemer med arbeid eller yrkesvalg.

Ytre balanse

Balanse i utenriksøkonomien, det vil si at kapitalstrømmen (i løpet av et år) inn i landet akkurat svarer til kapitalstrømmen ut av landet. Det er da ingen endringer i valutareservene og summen av nettoeksporten og netto kapitalflyt er lik null. Ser vi bort fra kapitalflyt, betyr ytre balanse likhet (balanse) mellom eksport og import, det vil si når nettoeksporten er null.