Kategori: T

  • T

    Tariffavtale En avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold. Tarifflønn Lønn som det er forhandlet og gjort avtale om. Teknisk komplementaritet Dvs at innsatsfaktorer benyttes i et fast forhold til hverandre. Teknologiske endringer Samlebetegnelse på alle store og små forbedringer av produksjonen i samfunnet som gjør…