Kategori: S

  • S

    S&P 500 Aksjeindeks som består av 500 utvalgte, store amrikanske aksjer. Utviklet av Standard & Poor’s. Saldo Differansen, forskjellen, mellom debetsiden og kreditsiden av en konto. Saldoavskrivning Avskrivnig der en hvert år avskriver med den samme avskrivningssatsen. Innebærer at avskrivningene blir mindre og mindre, kan være nyttig om bruksverdien av anleggsmidlet er størst tidlig etter…