Kategori: M

  • M

    Markedsrisiko Risiko som gjelder hele markedet, ikke enkelte verdipapirer, for eksempel fra konjunkturer og politisk forhold. Kan ikke diversifiseres bort ved å fa flere verdipapirer i porteføljen. Kalles også systematisk risiko. Makrokonsumfunksjonen En sammenheng som viser de faktorene som bestemmer det private konsumet i et land. Se også konsumfunksjonen. Makroproduktfunksjonen En matematisk sammenheng som viser…