Kategori: L

  • L

    Lager Enhver ledig ressurs som har økonomisk verdi. Enhver beholdning eller mengde som det er forventen en etterspørsel fra i fremtiden. Lagerbudsjett En tallfestet beskrivelse av mengder og priser for planlagt lagerhold for ferdigvarer, halvfabrika og råvarer. Lagerholdskostnader En betegnelse innenfor lagerteorien på rentekostnadene som kommer som følge av kapitalbindingen i matrialer og varer på lager.…