Kategori: K

  • K

    Kaldor-Hicks-kriteriet Prinsippet om at en krone er en krone. Benyttes gjerne i forbindelse med tiltak som gir opphav til at noen tjener på det mens andre taper på det. Hvis tiltaket gir inntekter/gevinster som overstiger ulempen for de som taper på det, er tiltaket lønnsomt i følge Kaldor-Hicks-kriteriet. Kalkulasjon En beregningsmåte for å fastsette prisen…