Kategori: G

  • G

    Garanti Ved kjøp gir selger en garanti som gir kjøperen rettigheter i tillegg til dem Kjøpsloven gir når det gjelder mangler ved en vare. Gebyr som beregnes av banker og andre långivere eller offentlig sektor for visse tjenester. Generalbudsjettligningen Ofte kalt økosirken (økosirk = økonomisk sirkulasjon). Den mest sentrale økosirkrelasjon i makroøkonomiske modeller. Den sier…