Kategori: F

  • F

    Fagforening Enhver sammenslutning av arbeidere eller av arbeideres foreninger, når sammenslutningen har det formål å vareta arbeidernes interesser overfor deres arbeidsgivere. Fair value engelsk uttrykk for riktig og rettferdig verdi. Innenfor regnskapsføring brukes uttrykket når aktiva er verdsatt til faktisk verdi.  Fangens dilemma Betegnelsen på en gruppe av spill som er karakterisert ved at begge…