Boligboble?

“Som en viktig del av finanskrisen, ser vi boligkrakk med sterkt fallende priser i de fleste land. I USA har boligprisene rast snart 40 prosent siden toppen i 2006. I Danmark har prisen på leiligheter falt med ca. 30 prosent. Lignende dramatiske tendenser ser vi i andre europeiske land. Også her hjemme så det mørkt ut da boligprisene raste med 14 prosent i løpet av 16 måneder, fra august 2007 til og med desember 2008.
……
Historiske hendelser og historisk statistikk kan si oss en hel del om tidligere erfaringer og hvor vi står i dag i forhold til tidligere tider, med oppbygging av boligbobler og påfølgende boligkrakk. Denne artikkelen tar derfor for seg slike bobler i Norge gjennom nesten to hundre år, som et bakteppe for å drøfte hvorvidt vi har en boligboble i Norge i dag. Videre hvorfor boligmarkedet her hjemme snudde prisfall til prisvekst igjen de første månedene av 2009, i motsetning til de fleste andre land, der prisene har fortsatt å falle betydelig.»

Slik innleder Professor Ola Honningdal Gryttenen artikkel i Magma – Årgang 12 – Nr. 5 – 2009

Lenke til artikkelen i Magma.

Leave a Reply