Archive for the ‘J’ Category

J

mandag, mars 3rd, 2008

Januareffekt

Betegnelse på at januar historisk sett har vært den bedre enn i resten av året. 

Jappetiden

I perioden fra 1982 til 1986 hadde vi god økonomi i Norge og det rådet stor økonomisk optimisme, bl.a. på grunn av høye oljeinntekter. Vi hadde også Høyreledede regjeringer som deregulerte en del markeder, noe som bl.a. ga utlånsivrige banker. Vi fikk billig kreditt og til dels mangelfull kredittvurderinger av personer og selskaper. Mange tjente masse penger, faktisk så mye penger at det ble trendy å kjøpe aksjer på børsen. De som kunne litt om aksjehandel og økonomi gjorde det godt, og det var spesielt mange unge som trivdes godt med denne måten å tjene penger på. Dessuten kunne hvem som helst ta opp lån på denne tiden, ofte uten så mye sikkerhet å snakke om. Mange kjøpte stort hus eller flott bil, mens andre satset lånte penger i firmaet sitt eller på børsen.
Jappetiden er senere blitt en betegnelse på en periode med utlånsvekst som oversteg det en enkelt husholdning kunne betjene. Dette medførte i mange øyne til den største bankkrisen i etterkrigstidens Norge, som kuliminerte på begynnelsen av 1991.
Jappetiden var på sitt høyeste i 1985.

J-kurve

Svekket krone øker importprisen før det øker eksportmengden, slik at nettoeksporten forverres før den forbedres. Nettoeksporten beveger seg først nedover, så oppover, altså langs en J, derfor navnet J-kurve og J-effekt. Den omvendte virkning kalles også for J-effekten, nemlig det at styrket krone kutter importprisene før det reduserer eksportmengden, slik at nettoeksporten forbedres før den forverres.

Joint-venture

Betegnelse på et langsiktig, avtalefestet samarbeidsforhold mellom virksomheter, oftest gjennom dannelsen av et felles selskap.

Junk bond

Engelsk uttrykk for en risikobetont obligasjon. Som kompensasjon for den høye risikoen får den høyere rente.

Juridisk person

En sammenslutning som utgjør en rettslig enhet på samme måte som en fysisk person. En juridisk person kan ha fordringer og egen gjeld, og som kan inngå avtaler og stevnes inn for domstolene.