Archive for the ‘Visste du?’ Category

Leieprismultiplikator

tirsdag, desember 14th, 2010

I New York City benytter de 9% som delingstall når de skal verdsette en eiendom.

Deretter trekker de i fra 3% i salgskostnader. (Tilsvarer en multiplikator på 10,7)

(mer…)

Tjene penger på eiendom

tirsdag, desember 14th, 2010

Det finnes bare to måter en kan tjene penger på eiendom:

-På periodiske betalinger i eieperioden.

-På salget på slutten av eieperioden.

Trangt trangere …..

torsdag, november 12th, 2009

I det tidligere Sovijetunionen fikk en tildelt boliger, etter som familien økte i antall kunne en søke om et nytt sted å bo:

I Moskva kunne du søke om en ny bolig om stuearialet falt under 5 kvaderatmeter per beboer.

I Leningrad, dagens St.Petersburg, var det tilsvarende arealet 4 kvaderatmeter.

Russland og flere av de andre tidligere Sovjet-rebublikkene sliter fortsatt med underdekning av boliger, samtidig som boligbyggingen er lav, noe av grunnen til dette kan være korrupsjon. Prisen for å få de riktige byggetillatelsene osv. lager noen steder et påslag på prisen på 60%.