Archive for the ‘Robinson Crusoe-økonomi’ Category

Robinson Crusoe økonomi

tirsdag, september 8th, 2009

Vi takker Harald Magnus Andreassen for at vi fikk lov til å publisere hans Robinson, Fredag, Svein og hytterikdommen på siden vår. Dette var artikkelen som i sin tid utløste at jeg begynte å bruke Robinson Crusoe når jeg skriver noe som har ført til artiklene:

Byggeskatten

Robinson, Fredag og renteforventningene

Innflytning til sydhavsøya vår

Robinson, Fredag, Svein, Kokosnøtter og hytteformuen

Robinson, Nøtteliten og hytteskatten

Robinson, Fredag, Svein og hytterikdommen

tirsdag, september 8th, 2009

Denne kronikken ble opprinnelig publisert i på First Securities sine hjemmesider tilbake i 2006.

Robinson og Fredag hadde bygd hver sitt hytte. En dag ville de bytte. Robinsons hytte var størst og lå best til, og den betalte Fredag 1.000 kokosnøtter for. Fredags var mindre, så Robinson fikk den for 500 nøtter. Fredag hadde vært flink til å sanke nøtter og kunne betale mellomlegget.

Året etterpå ombestemte de seg. De ville begge bytte tilbake til sin gamle hytte. I mellom­­tiden hadde øybanksjef Svein, som drev med utlån av kokosnøtter, fått det for seg at han var nødt til å sette ned renten.

(mer…)

Byggeskatt

mandag, september 7th, 2009

Vi tar et gjenbesøk til sydhavsøya vår. Robinson, Fredag og Nøttehilde bor i hytter som det kostet 1000 nøtter å bygge og som er verdt 1000 nøtter, fordi Fredag alltids kan bygge en ny til den samme prisen. Nøttehilde leier sin hytte av Robinson og betaler 100 nøtter for dette, noe som tilsvarer kostnaden ved å låne 1000 nøtter fra øybanksjef Gjedrem.

Det er stadig litt tilflytting til øya og det blir stadig bygd nye hytter. Øyrådet finner ut at de gjerne ønsker seg et idrettsanlegg. I stedet for å øke inntektsskatten bestemmer øyrådet seg for å betale for det nye idrettsanlegget ved å legge en skatt på det å bygge nye boliger. Det nye idrettsanlegget koster 1000 nøtter å bygge, og det neste året er det planlagt 10 nye hytter, så skatten blir satt til 100 nøtter per byggetillatelse.

palmer.JPG

(mer…)

Robinson, Fredag og renteforventningene

mandag, september 7th, 2009

Vi befinner oss på sydhavsøya til Robinson, Fredag og øybanksjef Svein. Robinson og Fredag lever av å sanke nøtter, og skal velge om de skal leie eller eie hytta som de skal bo i. Alle hyttene er av samme kvalitet og når ei hytte kjøpes så finansieres det 100% med et lån hos øybanksjef Svein. På øya er det ikke skatt.

Øybanksjef Svein bruker en regel hvor han senker renten når det blir vanskelig å finne nøtter, da settes renten til 2%. Når nøttehøsten er god velger han å øke renten til 10%. Det er like stor sannsynlighet for at vi skal ha gode og dårlige år. I normalår settes renten til 6%, noe også Svein har sagt at renten skal være i gjennomsnitt.

strand.JPG

(mer…)

Innflytting til sydhavsøya vår

mandag, september 7th, 2009

Robinson og Fredag bor fortsatt på sydhavsøya fra artiklene Robinson, Fredag, Svein, kokosnøtter og hytteformue og Robinson, Nøtteliten og hytteskatten. Robinson og Fredag lever av å sanke nøtter og bor i hver sin hytte.

Da Robinson og Fredag bygde sine hytter så var det så god plass på øya at kostnadene ved hyttene ble satt til det antallet nøtter som de alternativt kunne ha sanket på den tiden det tok å bygge hyttene. Robinson og Fredag er like flinke til både å sanke nøtter og til å bygge hytter og begge hyttene er like store. Hyttene er verdt 1000 nøtter hver. 500 nøtter i materialer og 500 nøtter i arbeidsinnsats.

palme.jpg

(mer…)

Robinson, Fredag, Svein, kokosnøtter og hytteformuen

mandag, september 7th, 2009

Boligmarkedet i Norge ligner hyttemarkedet på sydhavsøya når Robinson og Fredag går bananas på billig kokos.

india2.jpg

År 0: Robinson og Fredag bygger seg hytter og ettersom de fortsatt må spise, så låner de nøtter av Svein. Renten på dette tidspunktet er høy. (La oss for enkelhets skyld si at den er på 100 nøtter for Fredag og 200 for Robinson) Grunnen til at Robinson må betale mer i rente en Fredag er at han bygger en større og finere hytte, som det tar lengre tid å bygge. (mer…)

Robinson, Nøtteliten og hytteskatten

mandag, september 7th, 2009

Vi befinner oss på en liten sydhavsøy hvor Robinson eier en stor og en liten hytte. Den store hytta kostet Robinson 1000 nøtter mens den lille hytta kostet han 500 nøtter. Han bor i den store hytta, mens han ønsker å leie ut den lille hytta.

Alenemoren Nøttehilde har nettopp flyttet til øya sammen med sin sønn Nøtteliten. Av forskjellige grunner så er det vanskelig for Nøttehilde å kjøpe sin egen hytte, så hun har valgt å leie den lille hytta av Robinson.

www9.jpg

(mer…)