Archive for the ‘Leie’ Category

Yield-kurve boliger i Oslo

mandag, mars 1st, 2010

Yield

Yield-kurve for boliger i Oslo mellom 1970 og 2008. Grafen tar utgangspunkt i prisene på 4 roms leilighet (112 kvm) i Oslo. Grafen er så enkelt konstruert at den bare ser på forhåndstallet mellom eie og leieprisene. En Yield på 5% betyr at prisen på leiligheten tilsvarer leien i 20 år.

Nesten alle blir eiere

mandag, september 28th, 2009

Det er et kjennetegn ved dagens norske boligsektor at nesten alle (mellom 90 og 95 prosent) før eller senere i livsløpet blir eier, men samtidig vil nesten alle i kortere eller lengre tid ha vært leieboer.

Kilde:
NOVA Skriftserie 6/07, Tilbud av leide boliger, Lars Gulbrandsen og Viggo Nordvik

Leietid

fredag, september 25th, 2009

På 1980-tallet skjedde det et betydelig skift i Oslos leiemarked. I 1979 var medianverdien for botid i daværende leieboliger ni år, i 1987 var medianverdien falt til to og et halvt år.

Kilde:
Gulbrandsen, Lars (1989), Boligutleie mot avvikling? INAS 1989:2

Utleie til slekt

mandag, september 7th, 2009

I en NOVA-survey fra 2001 opplyser 23 prosent av de som leier av en privatperson at han eller hun er i slekt med utleieren.

Husleieloven av 1939

mandag, september 7th, 2009

I husleieloven av 1939, som gjaldt frem til år 200, var prinsippet at avtalt leie var bindende i hele leieperioden dersom det ikke var avtalt adgang til indeksregulere eller adgang for utleier til å forhøye leia.

Skamløs urettferdighet!

mandag, september 7th, 2009

Fordelingsutvalget er i ferd med å komme med sin NOU, hvor de har blitt bedt om å foreslå tiltak som kan bidra til å redusere økonomiske forskjeller over tid. Et av forslagene deres er økt boligbeskatning, men da mest som et inndekningsforslag for andre gode tiltak.

Det kommer stadig opp forslag om endringer i boligbeskatningen, som for eksempel i Skaugeutvalget sitt forslag til skatteendringer i forbindelse med ny skattereform, 2004-2006. Alle gode økonomer er enig om det er fornuftig med mer beskatning av bolig, da det er samfunnsøkonomisk gunstig.

(mer…)

Leieandel i Norge

mandag, september 7th, 2009
  1920 1970 1990 2001
Norge 47 % 34 % 22 % 23 %
Oslo 95 % 49 % 24 % 29 %

(mer…)

Boligmarkedet: Eie- og leiepriser

mandag, september 7th, 2009

De siste ukene har vi fått en oppblomstring av artikler som omtaler leiemarkedet og leieprisene. Overskrifter som Vanvittige utleiepriser, Utleiefest i Oslo, skulle tyde på at det aldri har vært mer lønnsomt å leie ut bolig enn nå. Riktignok trenger det ikke å bli så ille å være utleier, men de siste årene har vi hatt et drømmemarked som neppe kan fortsette. Sammenhengen mellom eie og leieprisene blir ofte sett på som avhengige av hverandre på lang sikt.

boligpriser.jpg

Kilde: NEF og egen statistikk, tallene gjelder for Trondheim, den grønne grafen er boligprisene og den røde grafen er leieprisene.

(mer…)