Kategori: Bolig og skatt

 • Boligsparing for ungdom virker ikke

  Atikkelen under sto på trykk i DN, 14. juni 2010. Boligsparing for ungdom (BSU) er til ugunst for unge boligkjøpere hvis ordningen brukes av mange og øker boligsparingen mye, og den er usosial dersom kun få, ressurssterke benytter seg av ordningen, skriver doktorgradsstudent Are Oust. BSU er et forsøk på å subsidiere unge boligkjøpere slik…

 • BSU bør avvikles!

  Sverre Juul-Hansen og Henrik Aarstad hadde en gjestekronikk i DN 21. mai, og de har vært så snille at de har latt oss legge ut deres kronikk her. De er sisteårs studenter ved Industriell Økonomi og Teknologiledelse ved NTNU Høyres skattepolitiske talsmann Gunnar Gundersen uttaler til DN.no den 3. mars at høyere egenkapitalskrav for boligkjøpere…

 • Skattetaksering av eiendommer og mangelen på et godt og rettferdig nasjonalt takseringssystem

  Bakgrunn: Undertegnede har i forbindelse med et masterstudium, Master of Public Administration, som jeg tok fra januar 2008 til april 2010, ved Høgskolen i Nord- og Sør- Trøndelag og Handelshøjskolen i København, gjennomført en studie om kommunale eiendomsskattetakster i Kragerø kommune. Jeg vil kort redegjøre for studien. Masteroppgaven min var i hovedsak bygd på tallanalyse,…

 • Ordveksling om eiendomsskatt

  Professor ved Universitetet i Oslo Kjetil Storsletten startet 24.08.2007 en ordveksling i Aftenposten om eiendomskatten hvor flere av de viktigste elementene når det kommer til eiendomskatten/boligskatt blir tatt opp. De aller fleste økonomer støtter en økt skatt på eiendom, da denne skatten er rettferdig og den gjør i liten grad skade på økonomien, likevel subsidieres…

 • Stigende boligpriser er usosialt

  “Ofte får man inntrykket av at alle tjener på boligsprisoppgang. Overskrifter som «se hvor mye boligen din har steget i verdi» pryder stadig mediebildet som om alle boligeiere er tjent med en prisoppgang. Undertonene preges av at stigende boligformue er positivt for alle bortsett fra de få som ikke eier – uten betenkeligheter. Ja, man…

 • Beskatning av bolig, en kort gjennomgang

  Beskatning av bolig er et stort og uoversiktlig system, som slett ikke er skattenøytralt. Her en noe forenklet gjennomgang:

 • Boligskatten: Hopp i det!

  Denne artikkelen ble først publisert i na24 14. august 2006, men det er få ting som har endret seg siden den gang. Er det klin umulig å få gjennomført en fornuftig boligbeskatning her i landet – og så bruke skatteinntektene herfra til å kutte andre skatter og avgifter? Så godt som alle økonomer som spørres,…

 • Skamløs urettferdighet!

  Fordelingsutvalget er i ferd med å komme med sin NOU, hvor de har blitt bedt om å foreslå tiltak som kan bidra til å redusere økonomiske forskjeller over tid. Et av forslagene deres er økt boligbeskatning, men da mest som et inndekningsforslag for andre gode tiltak. Det kommer stadig opp forslag om endringer i boligbeskatningen,…

 • Robinson, Nøtteliten og hytteskatten

  Vi befinner oss på en liten sydhavsøy hvor Robinson eier en stor og en liten hytte. Den store hytta kostet Robinson 1000 nøtter mens den lille hytta kostet han 500 nøtter. Han bor i den store hytta, mens han ønsker å leie ut den lille hytta. Alenemoren Nøttehilde har nettopp flyttet til øya sammen med…