Archive for the ‘Bolig og pengepolitikk’ Category

…certainly for Trondheim

onsdag, september 30th, 2009

“One of us (Akerlof) remembers a dinner conversation a few years ago. During the housing boom a distant relative from Norway – by marriage by marriage by marriage, known only from a brief encounter at a family wedding – had reportedly bougth a house in Trondheim, for more than $ 1 million. That seemed like a lot of money – perhaps not for New York, Tokyo, London, San Francisco, Berlin or even for Oslo – but certainly for Trondheim, up the Norwegian coast, on the edge of settlement, and vying for the title of most northern city. Nor was it a mansion. This thought remained quietly parked in Akerlof’s brain classified along with other observations that property values were high in Scandinavia.»
….
«Recently Akerlof told his co-author, Shiller, that he had been wondering if he should have given more thoughet to the Trondheim story. We discussed the matter. This seems to be a mental lapse, accepting this story of the high price as nothing more than an insignificant oddity. On the contrary, Akerlof should have seen it as an incongruity requiring active thought, to be resolved within the context of a lager view of the markets.»

Fra boken «Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism» av George A. Akerlof Nobel-vinner 2001 og Robert J. Shiller.

(mer…)

Robinson, Fredag, Svein og hytterikdommen

tirsdag, september 8th, 2009

Denne kronikken ble opprinnelig publisert i på First Securities sine hjemmesider tilbake i 2006.

Robinson og Fredag hadde bygd hver sitt hytte. En dag ville de bytte. Robinsons hytte var størst og lå best til, og den betalte Fredag 1.000 kokosnøtter for. Fredags var mindre, så Robinson fikk den for 500 nøtter. Fredag hadde vært flink til å sanke nøtter og kunne betale mellomlegget.

Året etterpå ombestemte de seg. De ville begge bytte tilbake til sin gamle hytte. I mellom­­tiden hadde øybanksjef Svein, som drev med utlån av kokosnøtter, fått det for seg at han var nødt til å sette ned renten.

(mer…)

Robinson, Fredag og renteforventningene

mandag, september 7th, 2009

Vi befinner oss på sydhavsøya til Robinson, Fredag og øybanksjef Svein. Robinson og Fredag lever av å sanke nøtter, og skal velge om de skal leie eller eie hytta som de skal bo i. Alle hyttene er av samme kvalitet og når ei hytte kjøpes så finansieres det 100% med et lån hos øybanksjef Svein. På øya er det ikke skatt.

Øybanksjef Svein bruker en regel hvor han senker renten når det blir vanskelig å finne nøtter, da settes renten til 2%. Når nøttehøsten er god velger han å øke renten til 10%. Det er like stor sannsynlighet for at vi skal ha gode og dårlige år. I normalår settes renten til 6%, noe også Svein har sagt at renten skal være i gjennomsnitt.

strand.JPG

(mer…)

Robinson, Fredag, Svein, kokosnøtter og hytteformuen

mandag, september 7th, 2009

Boligmarkedet i Norge ligner hyttemarkedet på sydhavsøya når Robinson og Fredag går bananas på billig kokos.

india2.jpg

År 0: Robinson og Fredag bygger seg hytter og ettersom de fortsatt må spise, så låner de nøtter av Svein. Renten på dette tidspunktet er høy. (La oss for enkelhets skyld si at den er på 100 nøtter for Fredag og 200 for Robinson) Grunnen til at Robinson må betale mer i rente en Fredag er at han bygger en større og finere hytte, som det tar lengre tid å bygge. (mer…)