Boliglenker

Eiendomssøk

Nordstrands Blad Eiendomsbasen Her kan du søke på eiendommer omsatt i Oslo, se på prisutviklingen på boliger,priser på andre boliger i området, snittpriser, inntekter i området osv.

På siden finnes også lenker til lignende baser for andre steder på østlandet.

BT.no har laget en tjeneste hvor du kan søke i eiendomshandler for Norge for perioden 1989 t.o.m. 2008.

Søket gjøres på adresse eller gårds/bruksnummer

Boligpris statistikk

NEFs boligprisstatistikk

Beregning av boligformue SSB

Global Property Guide – Norge

Global Proberty Guide – Guide to House price Time Series (boligpriser fra mange land)

SSB

Norges Bank (frem til 2003)

Finn.no statistikk over boliger lagt ut til salg på finn.no

Boliger til salgs

Antall boliger til salgs på FINN

Boliga.no (Boliger til salgs)

Leiepris statistikk

Leiepriser fra SSBs Leiemarkedsundersøkelsen

Leieboerportalen (leiepriser på bolig)

Boligbygg, omfattende side over leiepriser i Oslo

Hybel.no, dagens hybelpriser i Oslo, Bergen og Trondheim

Offentlige institusjoner

SSB Boligpris- og byggekostnadsindekser

SSB/bygg

SSB/Statistikkbanken (Har mye nyttig boligstatistikk ved å trykke på priser, prisindekser og boligpris- og byggekostnadsindekser)

Husbanken

Husbankens statistikksider (Her finner en en mengde statistikk fra Husbanken som byggekostnad.)

Andre institusjoner

Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)

SINTEF Byggforsk

Andre foreninger

Byggenæringens landsforening

Norske boligbyggerlags landsforening

Internasjonale lenker

International Union of Tenants

UNECE Bulletin of Housing Statistics for Europe and North America

European Real Estate Society

Rapporter

NOU 2002:2 Boligmarkedene og boligpolitikk

NOVA 2/03 Leiemarkedet og leietakernes rettsvern

Artikler om bolig

Chapter 9 – House price indices for Norway 1819-2003, Øyvind Eitrheim and Solveig K. Erlandsen 2004, del av artikkelsamlingen Historical Monetary Statistics for Norway 1819-2003, Ø. Eitrheim et al (red), Norges Bank, Oslo, 349-378.

Masteroppgaver om bolig

Hva driver boligprisene?, Carsten Fredrik Rønning, 2009, NTNU, Trondheim

Boligpriser og norske konjunkturer -en empirisk analyse av hvordan økonomisk utvikling har påvirket norske boligpriser i perioden 1850-2004, Mari Kristine Rørvik, 2007, NHH, Bergen

Dagens boligmarked: Euforiske tilstander – eller strukturelle endringer?, Carl Henrik Bertelsen og Jon Marius Bremnes ,2007, NHH, Bergen

Annet

Boligjus

Andre prosjekter

oekonomi.no/bolig

oekonomi.no/ordliste

trondheimMinilager.no

Øvre Rotvoll Eiendomsutvikling

Popular Social Science

One Response to “Boliglenker”

  1. Hans Knutsen sier:

    Hvorfor kan man ikke gå innpå denne siden nå?

    Eiendomssøk

    Nordstrands Blad Eiendomsbasen Her kan du søke på eiendommer omsatt i Oslo, se på prisutviklingen på boliger,priser på andre boliger i området, snittpriser, inntekter i området osv.

Leave a Reply