Samlet verdi norske boliger

En ny modell i Statistisk sentralbyrå har beregnet norske boliger til å ha en antatt markedsverdi på 3 567 milliarder kroner i 2009. Til sammenligning hadde norske husholdninger en samlet gjeld på drøyt 2 000 milliarder kroner samme år. Om lag halvparten av boligformuen er frittliggende eneboliger.

http://www.ssb.no/vis/magasinet/blandet/art-2011-10-24-01.html

Leave a Reply