Boligbygging

Kilde: SSB

Når en skal vurdere hvor høy boligbyggingen er i dag, så er det viktig å benytte seg av lange tidsserier. Det tallserien først og fremst viser er at boligbygging fremfor noe annet er politikk.

Kilde: SSB

Tallene blir enda mer illustrerende om vi i steden for absolutte tall, ser på reelle tall. Her har vi gjort det enkelt og delt fullførte bygg på befolkningsvekst i antall. Nå er det viktig å huske at det er mange måter tall kan behandles på, her valgte vi fullførte enheter, om vi hadde tatt fullførte kvaderatmeter, så ville resultatet sett litt anderledes ut.

Leave a Reply