You can’t build old!

Det er umulig å bygge gammelt, derfor er en nødt til å bygge for de som har råd til å betale for noe nytt. Dette gjelder både for bolig og næring, eie og leie.

Vi kommer da tilbake til de gamle spørsmålene:

”Hvem ønsker å være her?
Hva kan de betale?
Hvor ellers kan de være? ”

Disse tre spørsmålene blir kanskje enda viktigere da en ikke allerede har en bygning. En skal avgjøre hva en skal bygge og hvordan:

”Høyeste verdi, beste bruk”

Det som blir helt avgjørende blir egenskapene ved tomta som en har tilgjengelig, og da spesielt hvor tomta ligger:

”Location, location, location”

Leave a Reply