Mennesker avgjør eiendomsverdien

«People make values and determine prices.”

Patcliff, 1972,14

En har ikke råd til å være subjektiv, en må se på eiendommen gjennom øynene til de som kommer til å bruke den.

Leave a Reply