Leieprismultiplikator

I New York City benytter de 9% som delingstall når de skal verdsette en eiendom.

Deretter trekker de i fra 3% i salgskostnader. (Tilsvarer en multiplikator på 10,7)

Årlig leieinntekt: $100.000

/9%

$1.111.111

*97%

$1.077.778

Hvorfor det har blitt sånn? Sedvane.

Leave a Reply