Boligpristall fra mars

Dagens boligpristall for februar fra NEF viser en prisstigning på 1 prosent, mens OBOS tallene tidligere har vist et fall i prisene for samme måned. Vi håper i alle fall at boligprisene skal utvikle seg flatt fremover, slik at vi som Harald Magnus Andreassen sier til dn.no: Vi får det beste fra to verdener, lav stigning i boligprisene og enkelt omsetning av boliger.

De fire siste månedene har boligprisene samlet utviklet seg ganske flatt men med ganske store hopp fra måned til måned, dette er en svakhet vi er kjent med at finnes i statistikken. Dermed bør vi heller ikke overanalysere hver enkelt måned.

Sånn sett er det lurt å se på gjennomsnittet gjennom flere måneder når vi skal gjette på boligprisutviklingen fremover. Boligbyggingen har også kommet i gang igjen noe som bør hjelpe til for at markedet ikke tar helt av fremover. Boligbyggere begynner igjen å se lyst på situasjonen fremover.

På den andre siden har vi hatt svak konsumutvikling de siste månedene, de samme som hvor vi har hatt flat prisutvikling på bolig. Dette tyder på at befolkningen opplever stor usikkerhet og risiko, og at dette har dempet boligprisutviklingen i Norge. Denne risikofølelsen kommer til å forsvinne, og da er det grunn til å tro at boligprisene vil få en noe sterkere vekst.

Vi får håpe at økt tilbud og høyere rente vil være tilstrekkelig til å hindre at det tar av slik vi har sett i enkelte tidligere oppgangsperioder. Den viktigste grunnen til at det er vanskelig å se for seg at prisene tar helt av denne gangen er det høye realprisnivået. Gjennomsnittsnordmannen bruker 25% av husholdningsinntekten på å bo. Dette er høyt i forhold til land og byer det er naturlig å sammenligne oss med, og det er vanskelig å se for seg at nyetablerere kan betale så mye mer. Blant etablerte boligeiere kan boligprisene stige lengre, da mer som en pyramidestruktur, men en slik utvikling er også begrenset da det er vanskelig å bygge opp pyramiden uten tilfang av nye boligkjøpere på bunden i pyramiden.

Leave a Reply