Stigende boligpriser er usosialt

“Ofte får man inntrykket av at alle tjener på boligsprisoppgang. Overskrifter som «se hvor mye boligen din har steget i verdi» pryder stadig mediebildet som om alle boligeiere er tjent med en prisoppgang. Undertonene preges av at stigende boligformue er positivt for alle bortsett fra de få som ikke eier – uten betenkeligheter. Ja, man kan selvfølgelig selge og ta profitt etter en prisoppgang, men hvor skal du da bo?”

Slik innleder Olav Chen, portefølgeforvalter i Storebrand Kapitalforvaltning, sin kommentar om boligpriser, skatt, politikk og rente på e24.no.

Olav Chen er her inne på en av de viktigste egenskapene ved boligmarkedet.

Boligmarkedet er først og fremst konsum, riktignok et konsum som mange av oss produserer selv. Likevel så leier 23%, mange i etableringsfasen vil måtte kjøpe en større bolig. I tillegg har vi alle de som enda ikke har flyttet hjemmefra eller om vi trekker det langt de som enda ikke er født.

Dette betyr at svært mange taper på at boligprisene går oppover. Det burde være en viktig oppgave for politikerne å jobbe for at boligprisene ikke burde stige for mye.

Da man ikke har sett på stigende boligpriser som noe negativt har politikerne tillatt at boligbyggingen stadig pålegges nye krav og kostnader. I praksis er dette en beskatning av svake grupper i samfunnet.

Dagens boligbeskatning er også meget usosial.

For de som ønsker å tenke mer på hvorfor vi ikke blir rikere når boligprisene stiger kan lese disse:

Robinson, Fredag, Svein og hytterikdommen

Robinson, Fredag, Svein, kokosnøtter og hytteformuen

Robinson, Fredag og renteforventningene

One Response to “Stigende boligpriser er usosialt”

  1. Are Oust sier:

    Artikkel i Høyskoleavisa HiST:

    Bygg flere hus

    http://hit.hist.no/nr_11_01okt_09/byggoust.html

Leave a Reply