Boligstørrelse

I perioden 1950 til 54 var gjennomsnittstørrelsen på boligene i Oslo ca. 67 m2, 1970 til 1974 rundt 96,8 m2 og i årene 1990-1994 omlag 98,6 m2.

Kilde:
Fra Bygd til by
Urbaniseringen av Groruddalen 1948-1998
Faktahefte fra Oslo kommune

Leave a Reply