Samlet verdi norske boliger

oktober 25th, 2011

En ny modell i Statistisk sentralbyrå har beregnet norske boliger til å ha en antatt markedsverdi på 3 567 milliarder kroner i 2009. Til sammenligning hadde norske husholdninger en samlet gjeld på drøyt 2 000 milliarder kroner samme år. Om lag halvparten av boligformuen er frittliggende eneboliger.

http://www.ssb.no/vis/magasinet/blandet/art-2011-10-24-01.html

Boligbygging

mai 10th, 2011

Kilde: SSB

Read the rest of this entry »

Boligprisstigning og velferd

februar 2nd, 2011

”From the perspective of household welfare, house prices appreciation does not lead to welfare improvement for all households. Young homeowners expect to upgrade their housing services as their income increases and their families expand. A positive housing price shock, therefore, incurs net welfare losses for them, since the rise in the value of their existing homes is not large enough to compensate them for the rise in their lifetime housing costs. House price appreciation also lower a renter’s lifetime welfare, since he suffers from higher cost in acquiring housing services and yet does not receive any housing wealth gains. Only old homeowners receive net welfare gains.”

Wenli Li og Rui Yao (2006) “The Life-Cycle effects of house price changes.”

Boligprisene 2011

januar 19th, 2011

Nytt år og nye spådommer for boligprisen fremover.

Spådom: 1, 2, 3

Oekonomi.no kan selvfølgelig ikke være dårligere så her kommer vår spådom for boligprisene fremover.

Samtidig må vi påpeke at det ikke finnes noen god modell for å predikere boligprisene fremover og at det eksisterer stor usikkerhet på grunn av stadige sjokk både i etterspørselen og tilbudsiden i boligmarkedet.

Read the rest of this entry »

You can’t build old!

januar 12th, 2011

Det er umulig å bygge gammelt, derfor er en nødt til å bygge for de som har råd til å betale for noe nytt. Dette gjelder både for bolig og næring, eie og leie.

Vi kommer da tilbake til de gamle spørsmålene:

”Hvem ønsker å være her?
Hva kan de betale?
Hvor ellers kan de være? ”

Read the rest of this entry »

Getting your money back

januar 10th, 2011

«The single most important aspect of any investment is getting your money back. ”

Proffesor D. Scribner jr.

Mennesker avgjør eiendomsverdien

desember 14th, 2010

«People make values and determine prices.”

Patcliff, 1972,14

En har ikke råd til å være subjektiv, en må se på eiendommen gjennom øynene til de som kommer til å bruke den.

Leieprismultiplikator

desember 14th, 2010

I New York City benytter de 9% som delingstall når de skal verdsette en eiendom.

Deretter trekker de i fra 3% i salgskostnader. (Tilsvarer en multiplikator på 10,7)

Read the rest of this entry »

Tjene penger på eiendom

desember 14th, 2010

Det finnes bare to måter en kan tjene penger på eiendom:

-På periodiske betalinger i eieperioden.

-På salget på slutten av eieperioden.

Hva avgjør prisen?

desember 14th, 2010

Tre spørsmål om bruken av arealet avgjør pris og leiepris:

– Hvem ønsker å være der?

– Hva kan de betale?

– Hvor ellers kan de være?